Brůna  -  studna a její čištění

 

Nabídka říjen 2007

Každý zákazník při podepsání zakázky do konce roku 2007

bude zařazen do Vánočního slosování zájezdu pro dvě osoby s plnou penzí od cestovní kanceláře

CA Kamila

/ objednávka email.adresa, níže/

 

             + věrnostní program pro stále zákazníky

                + kontrolní odběr zdarma / při dodržení smluvních podmínek/ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Technologický postup:

Studniční podzemní voda je velmi důležitým zdrojem pitné vody. Často se jedná o vodu velmi kvalitní a levnou, ale málo se ví o tom, že pro udržení její kvality je zapotřebí studnu min. 2x za 5 let vyčistit. S přítokem podzemní vody se totiž do studny dostávají drobné částečky horniny, které vytváří kal. Dalším problémem jsou veškeré kovové trubky a koše ve studni, které korodují. Mikroskopické částečky kovu, obalené rzí, se mísí s horninou a vytváří nános na dně, stěnách i trubkách. Tento nános ve studni zahnívá a voda ztrácí nejen svou chuť, ale i kvalitu. Doporučení každého správce vodních toků a ministerstva životního prostředí je kontrola složení studniční vody  min. 1 x za 1 rok akreditovaným úřadem nebo firmou provozující technologii na čištění vodních zdrojů.

Do studny se doporučují plastové trubky s mosazným košem.

Velice důležitým faktorem je místo vybudované studny. Studna by měla být opatřená skruží min. 0,5 m nad zemí, aby nedošlo k zátoku srážkové vody do studny. Dále by studna neměla být blízko odpadních vod, jímek, trativodů a hnojišť. 

Technologický postup čištění studny dle norem vydaných hygienickou stanicí: 

-          vypumpování vody kalovým čerpadlem

-         očištění stěn ve studni rýžovým kartáčem nebo vysokotlakým mycím zařízením

-         očištění trubek a koše

-         vybrání a odnos kalů, které jsou na dně studny

-         vysypání dna filtračním štěrkem (vrstva cca 10-15 cm)

-         aplikace dezinfekčního prostředku 

Realizace probíhá p domluvě od dvou dnů do jednoho týdne, př.:

 

Pan Janečka má 10 m hlubokou studnu na zahradě svého domu, je možné použít el. přívod, autem se dá přímo ke studni. Studnu nepoužívá, ale chtěl by. To je otázkou jednoho dne, dojde k odčerpání vody ve studni, vyčištění dna od kalů a usazenin na stěnách. Odvoz usazenin na skládku a doložení foto dokumentace, případně i rozboru vody po 72 hodin klidu studny. To se provede zapečetěním studny a podepsání dohody o zprostředkování rozboru – firma Ekomonitor, cena dle platného ceníku. Při čištění stěn studny může dojít k uvolnění obručí nebo kamenů, záleží na druhu studny. K tomu slouží prováděcí protokol, který zák. musí podepsat a odsouhlasit obě strany, s možnými drobnými změnami ve složení stěn studny. Po dohodě, která je součástí protokolu, je možné zajistit opravu, případnou méně práci, dle dohody s vlastníkem. 

Doporučuje se prostředek – Sagen, Chlornan Sodný.  

Dezinfekční přípravek k jednorázové zabespečení individuálních zdrojů pitné vody proti náhodnému mikrobiálnímu znečištění.

Dusičnan stříbrný je účinnou látkou. Koncentrace 1 : 100 000 k dezinfekci, na 1m3 vody 10g Sagenu. Lze ho použít 2 x do roka v jedné studni, po aplikaci nelze použít vodu jako kojeneckou.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ceník prací

Cena se odvíjí od hloubky a průměru studny a teréních podmínkám. Konečná cena se stanoví individuálně po konzultaci na místě. Bližší informace získáte zasláním emailové poptávky.

 Hloubka studny

Předběžná cena

do 5 m                                                                                               3 500 -  4 000,- kč

 

do 9 m                                                                                               4 000 – 6000,- 

 

nad 9 m                                                                                             6 500 – 12 000,- kč

 

 nad 9 m dle dohody  

Možná následná úprava okolí studny, návrh na PC a studie. 

do 30 km od Stradouně  doprava zdarma
nad 30 km od Stradouně  7 Kč/km / možná dohoda/

Zpracování sedimentu dle platného ceníku odborné firmy, pro zpracování odpadu. 

Věrnostní program: 

Dohoda o provedení pravidelného vyčištění studně:

  4 x sleva   5%

10 x sleva  10%

15 x sleva  20% kontrolní odběr zdarma

20 x sleva  30% 2 x kontrolní odběr dle požadavku zákazníka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Důvody proč studnu čistit:

Nezávadná pitná voda je základem zdravého života, proto je zapotřebí věnovat potřebnou pozornost ochraně vaší studny. Většina studní, díky technickému stavu, je při jarním tání nebo při přívalových deštích silně bakteriálně kontaminována dešťovou a povrchovou vodou. Netěsnosti v krytu studny umožňují vnikání organických nečistot (např. listí, větve, zemina, atd.), vniknutí a úhyn drobných živočichů. Těmito nedostatky se zvyšuje kontaminace studny. Jestliže chceme mít ve studni kvalitní vodu, musíme především zabezpečit, aby svrchní část studny byla v dobrém technickém stavu a nedocházelo k již zmíněné kontaminaci.

Při využívání studní (šachtové studny kopané, spouštěné) se za několik let obvykle na dně studny vytvoří nános usazenin (sedimentů). Tyto dnové usazeniny do studny pronikly s proudící vodou, která přitéká do studny a to i v případě, že studna byla dlouhodobě nepoužívána.

Dnové sedimenty se na dně studny usazují jako jemný kal a jsou tvořeny především z organických látek. Obsahují částice okolní půdy, řasy, plísně, bakterie a sloučeniny vysrážené z některých látek např. železo, mangan, které mohou ucpávat vstupní otvory do studny i výtlačné potrubí. Zhoršují senzorické vlastnosti vody (chuť, pach, barva). Negativně ovlivňují jímací schopnost studny a s tím i související vydatnost přítoku do studny.

Při poklesu vydatnosti nebo při záměru znovu používání dlouhodobě nepoužívané studny je třeba studnu vyčistit

 

 Kontakt: Tomáš Brůna 

Objednávka:

Do objednávka prosím tyto informace: 

Adresa - Tel. Kontakt - Datum čištění -  Jiné důležité informace / fotografie, podloží, hloubka, materiál studniční stěny atd./

 

Email: studna.bruna@seznam.cz                                                                          Telefon: +420608012600

 

 

 

Prováděcí Protokol – Smlouva o Dílo / SOD/: